Workshop on

Stochastic Analysis and Related Topics

 

July 3 - 5, 2018

Room 210, Run Run Shaw Bldg., HKU

 


 

 

Time / Date

July 3 (Tue)

July 4 (Wed)

July 5 (Thur)

9:30 - 10:30

Jin Ma

Arturo

Kohatsu‐Higa

Davar

Khoshnevisan

10:30 - 10:50

Tea Break

10:50 - 11:50

Xicheng Zhang

George Yuan

Samy Tindel

Lunch Break

14:00 - 15:00

Yaozhong Hu

Jianfeng Zhang

Jiro Akahori

15:10 - 16:10

TaiHo Wang

Lluís

QuerSardanyons

Jing Wu

16:10 - 16:30

Tea Break

16:30 - 17:30

Kihun Nam

Ciprian Tudor

Xiaoming Song

17:30 - 18:30

Guangyue Han

Panqiu Xia

 

 

 

Back                                                                                                                                          

 

Last updated: Jul 3, 2018