Workshop on Complex Geometry

 

July 10 - 12, 2019

Room 210, Run Run Shaw Bldg., HKU

 

Program & Abstracts

Time Table

List of Lecture


 

Speakers

 

 

Yik-Man Chiang

HKUST, Hong Kong

Baohua Fu

The Chinese Academy of Sciences

Jaehyun Hong

KIAS, Seoul, Korea

Jun-Muk Hwang

KIAS, Seoul, Korea

Sui-Chung Ng

ECNU, Shanghai

Tuen Wai Ng

HKU, Hong Kong

Yum-Tong Siu

Harvard U., USA

Xiaotao Sun

Tianjin U. 

Wing-Keung To

National U. Singapore

Sai-Kee Yeung

Purdue U., USA

Xiangyu Zhou

The Chinese Academy of Sciences

 


Organizers: Ngaiming Mok & Tuen-Wai Ng

 

Email: imr@maths.hku.hk

 

Click Speaker's names for abstracts